In de Arnhemse Koerier: Sabel jeugdschermers slagen voor eerste examen waarbij de gele Brassard behaald is

www.arnhemsekoerier.nl

Deze week heeft een deel van de sabel jeugdschermers hun eerste examen afgelegd waarbij de gele Brassard behaald is. Een landelijk systeem wat veel wegheeft van het behalen van de judobanden. Er is een theoriegedeelte over het schermen en je moet natuurlijk je kunsten laten zien tijdens het praktijkexamen. De kinderen worden extra geprikkeld door deze uitdaging aan te bieden.

‘Hier worden de moderne ridders opgeleid’ vertelt de voorzitter Christine Oostveen. ‘Veel kinderen weten inmiddels wat het schermen globaal inhoudt door de vele workshops die wij op scholen geven. Door de nog relatief onbekende schermsport meer onder de aandacht te brengen kunnen de kinderen ook een bewuste keuze voor het schermen maken.

Niet alleen besteden wij veel aandacht aan het bekend maken van het schermen. Als lid bij schermclub Lancelot krijg je op hoog niveau les waar plezier, respect en ontwikkeling centraal staan. Wie ambitie heeft kan geleidelijk aan mee gaan doen aan competitie in teamverband of individuele toernooien. Natuurlijk is het niet verplicht om wedstrijden te gaan schermen.

Het is duidelijk dat bij Lancelot de spirit erin zit. Zo is er onder andere het jaarlijkse ouder-/kindschermen waarbij de kinderen in een les hun ouders het schermen aanleren. Prachtig om te zien hoe de kinderen aan hun ouders de kneepjes van het vak proberen bij te brengen. Tja, trainer zijn is ook een vak. Daarnaast zijn er velerlei activiteiten en worden aan het einde van het jaar de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd.

Er wordt volop geschermd bij Lancelot met in totaal vier groepen met jeugdige schermers en twee groepen met volwassen schermers. Daarnaast zet Lancelot zich in voor kinderen (bijv. met een lichte beperking) die wat meer aandacht nodig hebben om het schermen onder de knie te krijgen. ‘Wij zijn uniek in Nederland door aan deze kinderen in aparte groepen les te geven. Op dit moment zijn er twee groepen op de woensdagmiddag met plezier actief.

Op 16 maart start er voor iedereen een leuke cursus van vier lessen. Als je graag mee wilt doen dan kun je jezelf hiervoor aanmelden op de website van Lancelot Schermclub, vlak naast zwembad ‘De Grote Koppel’.