Een uitleg over onze trainingsfilosofie.

Trainingsfilosofie

Onze trainers werken vanuit dezelfde trainingsfilosofie die in de loop der tijd is ontwikkeld vanuit eigen ervaringen en wat de theorie en wetenschap ons biedt. Hoofdtrainer(s) en trainers zijn gediplomeerd en doen jaarlijks bijscholingen om hun kennis te vergroten.

Alle trainers bieden hun eigen kwaliteiten en ervaringen. Deze worden benut binnen het spectrum van de algemene uitgangspunten. Zo werken wij met floret als sabel gezamenlijk met de  “Arnhemse School” ontwikkeld door Arvid Oostveen en samen verder in ontwikkeling.

Het gedachtegoed van onze trainers komt voort uit:

Verschillende schermstijlen

  • Italië (Schermleraren Livio di Rosa, Diciolo, Christiano Ragioni, Giovanni Bortlolazo)
  • Rusland (Schermleraar David Tisschler)
  • Hongarije (Gerigish)
  • Cuba

Opleidingen

  • CALO (Akademie Lichamelijke Opvoeding)
  • CIOS
  • Sportmanagement (Johan Cruijff Sportmanagement Instituut)
  • Leiderschapstraining
  • Seminars en workshops ((inter)nationaal)