“Iets nieuws in de Nederlandse schermwereld”

Zo bracht de Nederlandse Schermbond (KNAS) recent haar nieuwste initiatief naar buiten.

Als pilot project gaat er een nieuwe wedstrijdvorm komen in Nederland. een team- of equipe competitie voor de jeugd. Er zijn natuurlijk al diverse toernooien in Nederland maar die zijn allemaal individueel.

De kenmerken van een equipe competitie is dat er 4 schermers in een equipe zitten waarvan 3 schermen en 1 reserve is. Het wedstrijdsysteem is zo ingericht dat elke punt die je maakt van belang is voor je team. Alle punten tellen namelijk mee voor de eindoverwinning. Om deze reden verbind dit systeem de schermers doordat zij elkaar steunen in de verschillende partijen. Deze binding is van belang voor de directe overwinning maar werkt ook door bij de trainingen. Elkaar helpen te ontwikkelen en uiteindelijk te presteren.

Lancelot schermclub uit Arnhem zal aan dit initiatief deelnemen met een aantal equipes op floret en sabel. De equipes zullen vanaf januari tot en met juni een aantal ontmoetingen hebben met equipes van andere clubs. Wij wensen ze veel succes en houden de lezers op de hoogte van de gebeurtenissen.